2.1.3 Overleggen

Overleggen is met elkaar in gesprek gaan om op gelijkwaardige wijze steun te krijgen voor het eigen standpunt. Men probeert dus niet ten koste van de goede verstandhouding gelijk te krijgen, maar streeft ernaar om elkaar dusdanig te overtuigen dat men elkaars standpunt gaat delen. 

                             

Hoe doe ik dat? 

  1. U besteedt expliciet aandacht aan de mening van de ander
  2. U verwoordt (nogmaals) zo helder mogelijk uw eigen standpunt
  3. U zoekte gezamenlijk naar een oplossing, u werkt samen
  4. U kiest voor het dialoogmodel als waarden en normen centraal staan (Dialoog)
  5. U neemt kennis van een problematische casus (Vimeo)

Meer weten? Zie Consultatie