Beperkt toelichten

Tijdens het gesprek kan blijken dat de patiënt onvoldoende of onjuiste kennis heeft over een bepaald onderwerp. U kunt dan aanvullende uitleg geven, maar waak er voor om daarin gerichte adviezen te verpakken over wat naar uw mening de beste keuze is omdat u anders probeert emotionele problemen (wederom) met rationele middelen te lijf te gaan.

Hoe doe ik dat? Beperk u tot informatie die bestaat uit feiten en inzichten (hoe is het) en mogelijkheden (hoe zou het kunnen).

Ga door met: eigen ervaringen vertellen.