Eigen ervaringen vertellen

Veel counselinggesprekken gaan over gevoelens en beslissingen die los staan van uw specifieke deskundigheid als expert, maar die vooral te maken hebben met levenservaring en gezond verstand.

Hoe doe ik dat? 

Door een eigen ervaring te vertellen laat u de ander merken dat u zijn gevoelens en (keuze)probleem herkent en hoe u daar zelf mee bent omgegaan. Uw gesprekspartner kan daardoor erkenning voelen van zijn gevoelens, de overeenkomst zien tussen uw beider situatie en zo op nieuwe ideeën komen. U stapt zo even uit uw rol als expert, wat ook gevaren met zich meebrengt. Uw eigen ervaringen in plaats van het probleem van de ander kunnen centraal komen te staan, waarmee de professionele relatie verandert. Uw betrokkenheid kan zelfs doorschieten in een intimiteit die zowel voor uzelf als ook voor de ander verwarrend kan zijn. Ten slotte kan de ander uw manier van omgaan met problemen opvatten als een advies en dit klakkeloos van u overnemen. Gezien deze ongewenste effecten is het daarom raadzaam eigen ervaringen uitsluitend kort en illustratief in te brengen in het gesprek. Een alternatief hiervoor is het bespreken van de ervaringen van andere mensen in soortgelijke situaties.

Ga door met: metacommunicatie gebruiken.