2.3.1 Gespreksmodellen

Een gespreksmodel is een schematische voorstelling van, of sjabloon voor een bepaald soort gesprek. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest, als u met behulp van informatie iets wil verduidelijken of oplossen, voor een uitleg
  2. U kiest om tot een gezamenlijk besluit te komen voor overleg
  3. U kiest, als u elkaar of elkaar's mening beter wil leren kennen en begrijpen,voor de dialoog
  4. U kiest, als u elkaar's standpunten en vooral de tegenstellingen daarin, wil verhelderen voor een discussie. 

Meer weten? Zie Module B: Werkvormen