2.3.1 Rolmodel

Als leider is men vooral op strategisch gebied een voorbeeld, een rolmodel. Dat betekent dat communicatie nauw luistert en men bestaande rollen, inclusief de eigen rol, zo helder mogelijk dient te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent transparant
  2. U legt uit wat de rol is van de directie en het topmanagement; tot hun vaste en permanente taak behoort het uitdragen van de visie van de organisatie, missie en positionering, de koers op hoofdlijnen en de normen en waarden
  3. U verduidelijkt de rol van het middenkader als spil tussen visie en praktijk en andersom, tussen praktische problemen en beleid
  4. U maakt duidelijk aan teamleiders dat zij ook de rol van stimulerende coach op zich moeten nemen
  5. U legt uit wat de rol is van communicatieprofessionals; zij vervullen interactie- of proces ondersteunende rollen
  6. U verklaart rol en positie van (andere) stafafdelingen, zoals HRM, P&O, OR etc., bij de interne communicatie
  7. U verheldert de rol van individuele medewerkers; iedereen wordt geacht actief te participeren op het gebied van het delen van kennis en deelname aan beleidsvorming en veranderprocessen.