2.3 Leider

Een leider heeft autoriteit en geeft daarmee niet alleen richting en vorm aan het eigen handelen op het gebied van strategische communicatie, maar ook aan dat van anderen.

  1. U fungeert als rolmodel
  2. U werkt samen met en geeft sturing aan (andere) specialisten
  3. U beweegt zich flexibel in diverse gremia. U pendelt.
  4. U heeft en bent een) autoriteit (zie ELO-Professionaliteit: Autoriteit). 

Meer weten? Zie Niveau