2.3.2.3 Procesontwerper

Procesontwerpen heeeft als doel veranderingsprocessen interactief te maken en uiteindelijk te komen tot een communicatief veranderingsproces.

Hoe doe ik dat?

  1. U betrekt zoveel mogelijk medewerkers vanaf de voorbereiding bij uw initiatief
  2. U zorgt voor een zo kort mogelijke doorlooptijd, waardoor het energieniveau hoog blijft
  3. U creeert draagvlak door betrokkenheid van zoveel mogelijk medewerkers, mits zij hun verantwoordelijkheid oppakken
  4. U zorgt voor oprechtheid en openheid.