x.3.2.2 Interactie

Afstemming op gelijkwaardig niveau is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Professionals beseffen dat er sprake dient te zijn van een voortdurende stroom van allerlei boodschappen die via een breed pallet van media, en tussen allerlei zenders en ontvangers worden uitgewisseld.  

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor maatwerk
  2. U zorgt voor een balans tussen inzicht, dialoog en activiteit
  3. U beseft dat inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.