3.2.2.3 Opbouw

Een logische opbouw bevordert het begrip over de samenhang tussen de diverse onderwerpen en voorkomt dat men van de hak op de tak springt. De volgorde van de kernen en de onderverdeling in aandachtspunten of paragrafen past men aan bij het onderwerp en de gesprekspartners.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert de Nederlandse VPRO-model
  2. U gebruikt het Engelse zes P's-model van presenteren (zie Zes P's)

Meer weten? Zie Structuur