3.1.1.2.1.3.1 Logische opbouw

Een logische opbouw bevordert het begrip over de samenhang tussen de diverse onderwerpen en voorkomt dat men van de hak op de tak springt. De volgorde van de kernen en de onderverdeling in aandachtspunten of paragrafen past men aan bij het onderwerp en de gesprekspartners.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert het VPRO-model
  2. U gebruikt een narratief (zie Narratief).

Meer weten? Zie Structureren