2.2.3 RULO-model

Het RULO-model is een doelgericht voorlichtingsmodel, waarbij RULO een acroniem is dat staat voor Regie, Uitleg, Luisteren en Overleggen.

 

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft invullling aan dit model met concreet gedrag
  2. U gaat uit van functionaliteit; u voert een gesprek omdat u informatie wilt uitwisselen, iemand wil adviseren of aandacht wilt geven
  3. U beseft u daartoe aangewezen bent op de medewerking van de ander en daarmee van de kwaliteit van het contact dat u tot stand weet te brengen
  4. U bent als professional doorgaans ook de gespreksleider en daarmee ook verantwoordelijk voor het proces.

Meer weten? Zie Modellen