2.2.3 RULO-model

RULO is een acroniem dat de taken van voorlichter samenvat: Regie houden, Uitleg geven, Luisteren en Overleggen (Wouda & van de Wiel). Met deze vier taken zorgt men er voor dat voorlichting effectief is.

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt er voor dat de ander (motivationeel) openstaat voor uw informatie
  2. U zorgt er voor dat de ander (cognitief) in staat is informatie te begrijpen en onthouden
  3. U zorgt er voor dat de ander (emotioneel) de informatie kan beoordelen en verwerken
  4. U zorgt er voor dat de ander (gedragsmatig) in staat is om besluiten te nemen en daar vervolgens actie aan te verbinden.

Meer weten? Zie Modellen