4.2 Pioniers

Communicatieleer is een toegepaste wetenschap (leer of kunde) en kent als zodanig tal van grondleggers, zoals:

  1. Watzlawick
  2. Rogers
  3. etc. 

NOG INVULLEN