3.2.2.3.2 Four P's

Four P's is een Engels acroniem dat staat voor:

  1. Position; wie bent u als spreker en hoe verhoudt u zich tot uw publiek?
  2. Problem; wat is het onderwerp en waarom is dit van belang?
  3. Possibilities; welke opties zijn er om het probleem op te lossen?
  4. Proposal; wat is uw voorstel?