2.1.2.1.3 Afsluiting

Als alle kernen zijn besproken, sluit men het gesprek af.  

Hoe doe ik dat?

  1. U zet de gegeven informatie nog even op een rijtje om het begrijpen en onthouden te bevorderen, u vat samen
  2. U maakt de ander duidelijk dat u alle informatie hebt gegeven en dat hij desgewenst vragen kan stellen
  3. U gaat na of de ander het verhaal ook werkelijk heeft begrepen en heeft aanvaardt
  4. U geeft zonodig nog correcties of aanvullingen
  5. U bespreekt wat het verdere vervolg zal zijn.

 Meer weten? Zie Informeren