2.1.5 Communicator

Er is altijd iets of iemand die communiceert. Vooral in een professionele context is het van belang om zich bewust te zijn van de invloed van de persoon als communicator.

Hoe doe ik dat?

Zie C. Communicator