2.3 Modellen

Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid. Men gebruikt dit soort afbeeldingen of visualisaties vooral om ingewikkelde zaken overzichtelijk te maken.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt Korthagen's spiraalmodel
  2. U geeft ethische reflectie vorm met Overtuigingen, Handelingen, Redenen en Ervaringen: OHRE

Meer weten? Zie B. Methodiek