2.5.3.1 Journalistieke vragen

Journalistieke vragen zijn open vragendie het mogelijk maken om in korte tijd toch een volldig beeld te schetsen van een bepaalde gebeurtenis of iemands visie.

Hoe doe ik dat?

  1. Wie
  2. Wat 
  3. Waar
  4. Wanneer 
  5. Waarom 
  6. Hoe?