2.2.3.1 RULO-gedrag

Het RULO-model krijgt handen en voeten m.b.v. concreet gedrag door een aantal mentale, vooral informatieverwerkende processen bij de ontvanger te laten verlopen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt er voor dat de ander (motivationeel) openstaat voor uw informatie
  2. U zorgt er voor dat de ander (cognitief) in staat is informatie te begrijpen en onthouden
  3. U zorgt er voor dat de ander (emotioneel) de informatie kan beoordelen en verwerken
  4. U zorgt er voor dat de ander in staat is om met uw informatie (gedragsmatig) besluiten kan nemen, om vervolgens iets te doen of te laten. 

Meer weten? Zie RULO-model