2.2.3 SDM

Shared Decison Making (SDM) is een modelmatige overlegvorm en overkoepelende term voor alle beslissingen die men gezamenlijk moet nemen.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op het samen nemen van besluiten in een behandelrelatie (zie Counseling)
  2. U focust op beslissingen in intercollegiaal overleg (zie Vergaderen)
  3. U verdiept zich in het nemen van beslissingen (zie Besluitvorming).  

Meer weten? Zie Modellen