2.2.3 SDM

Shared Decison Making (SDM) is een modelmatige overlegvorm en overkoepelende term voor alle beslissingen die men gezamenlijk moet nemen.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het communicatieve aspect van het nemen van beslissingen (zie Gezamenlijk besluiten)
  2. U richt zich op het ondersteunen van het nemen van besluiten door de ander (zie Counseling)
  3. U focust op beslissingen in intercollegiaal overleg (zie Vergaderen)

Meer weten? Zie Modellen