2.2.3 SDM

Shared Decison Making (SDM) is een modelmatige overlegvorm en overkoepelende term voor alle beslissingen die men gezamenlijk moet nemen.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het communicatieve aspect van het nemen van beslissingen
  2. U richt zich op het ondersteunen van het nemen van besluiten door de ander, u counselt
  3. U focust op beslissingen in intercollegiaal overleg, u vergadert.

Meer weten? Zie Modellen