2.3.3 SDM

Shared Decison Making (SDM) is de overkoepelende term voor alle beslissingen die men gezamenlijk moet nemen.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op het samen nemen van besluiten in een behandelrelatie (zie B. 2.1.2.7 Counseling)
  2. U focust op beslissingen in intercollegiaal overleg (zie B 2.2 Vergaderen)
  3. U verdiept zich het proces van besluitvorming (B.2.2.4).