2.2.1 VPRO-model

VPRO is een acroniem dat staat voor Verhouding, Probleem, Routes en Oplossing. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U staart met duidelijk te maken vanuit welke rol of positie u contact heeft. U bespreekt de Verhouding
  2. U maakt duidelijk wat de reden voor contact is. U bespreekt het Probleem
  3. U geeft aan welke opties er zijn om tot een oplossing te komen. U bespreekt de Routes
  4. U doet een concreet voorstel voor de Oplossing.

Meer weten? Gespreksmodellen