2.1.4.5.2 Lijn

Communicatief maatwerk is van belang binnen de lijn, met name tussen leidinggevende en medewerkers.

Hoe doe ik dat? 

  1. U geeft op taakgebied medewerkers feedback op hun functioneren, u vertoont voorbeeldgedrag en coacht, zowel inhoudelijk als wat organisatiecultuur betreft

  2. U informeert uw medewerkers over beleid, betrekt ze bij interactieve beleidsvorming, voorkomt informatieoverload en besteedt aandacht aan het imago van de afdeling of organisatie

  3. U stimuleert kennismanagement door medewerkers zelf door ruimte te scheppen voor het delen van kennis en zelf bereid zijn om kennis te delen

  4. U motiveert uw medewerkers door in te spelen op de carrière-ankers van medewerkers, u bent helder over de wijze van belonen, u markeert gebeurtenissen en viert successen en u stimuleert het ontwikkel- en leerklimaat. 

Meer weten? Zie Maatwerk