2.1.4.5.2 Lijn

Communicatief maatwerk is van belang binnen de lijn, met name tussen leidinggevende en medewerkers.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U geeft op taakgebied medewerkers feedback op hun functioneren, u vertoont voorbeeldgedrag en coacht, zowel inhoudelijk als wat organisatiecultuur betreft
  2. U informeert uw medewerkers over beleid, betrekt ze bij interactieve beleidsvorming, voorkomt informatie-overload en besteedt aandacht aan het imago van de afdeling of organisatie
  3. U stimuleert kennismanagement door medewerkers zelf door ruimte te scheppen voor het delen van kennis en uw eigen bereidheid om kennis te delen
  4. U motiveert uw medewerkers door in te spelen op de carrière-ankers van medewerkers, u bent helder over de wijze van belonen, u markeert gebeurtenissen, viert successen en u stimuleert het ontwikkel- en leerklimaat.

Meer weten? Zie Maatwerk