3.3.3 Mengen

Het creëren van formele structuren door opsplitsen of samenvoegen is wenselijk om houvast te bieden, terwijl een VUCA-omgeving juist vraagt om flexibiliteit en tweerichtingsverkeer. Naast opsplitsen en samenvoegen is daarom het mengen van organisatorische werkvormen (merging, blending) van belang. 

            

Hoe doe ik dat?

  1. U past mengen toe op een organisatievraagstuk: generaliseren of specialiseren
  2. U beseft dat u met het kortsluiten van dit soort dilemma's winst kunt boeken. U combimeert
  3. U hanteert een methodisch gezien een eclectische aanpak (zie ELO-Methodiek: Eclectische aanpak). 
  4. U ontwikkelt scenario’s
  5. U concentreert op het hier en nu en zorgt voor voldoende flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op veranderingen. U bent agile
  6. U stimuleert van grensoverschrijdende samenwerking en pluriforme structuren. U hanteert een fuzzy logic

Meer weten? Zie Technieken