Regie voeren en grenzen stellen

Vragen:

  1. Hoe regie te houden over gesprek
  2. Hoe verantwoordelijkheid bij de juiste persoon te houden?
  3. Hoe om te gaan met machtstrijd?
  4. Hoe dramma’s (drammende of eisende moeders) te hanteren?
  5. Hoe zeg je op acceptabele wijze ‘neen’?
  6. Hoe patiënten in korte tijd toch netjes in het gareel te krijgen?
  7. Hoe zorg je serieus genomen te worden?
  8. Hoe herstel je een regiefout?

Antwoorden:
* op basis van ervaringsdeskundigheid: zie
Wijsheden & Tips

* voor meer formele oplossingen, zie 
Overleggen (onderdeel van consultvoering).