Overige thema's

  1. Hoe te onderhandelen met patienten, maar ook met collegae of bestuurders?
  2. Hoe om te gaan met conflicten?
  3. Hoe laat je merken dat je de patiënt serieus neemt, ook als die in jouw ogen weinig zinnige of zelfs onjuiste dingen zegt?
  4. Hoe interpreteer je non-verbaal gedrag correct?
  5.  Hoe informeer je op passende wijze?
  6. Hoe motiveer je mensen? 

Antwoorden:
* op basis van ervaringsdeskundigheid: zie
Wijsheden & Tips

* voor meer formele oplossingen, zie diverse onderdelen van
Consult, zoals conflict hanteren etc.