Beschouwing

Het kan handig zijn om op een wat zakelijke manier naar gesprekken en andere vormen van samenwerking te kijken, die u doorgaans door een empathische bril bekijkt.

Hoe doe ik dat?
Zorg voor een heldere: 
- doelstelling; wat wil ik eigenlijk bereiken met samenwerking? 
- strategie; hoe bereik ik dat effectief en efficient?
- handelen: wat moet ik dus doen?