Welkom in de ELO Communicatie!

Communicatie is het uitwisselen van informatie om gedachten te formuleren, belangen te behartigen en samen te werken. 

                                         

                                                                   Voor vergroting zie Mindmap 

Hoe doe ik dat?  

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van communicatie als vakgebied. U bestudeert de communicatieleer 

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U communiceert methodisch 

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van communicator

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.