Welkom in de ELO Communicatie!

Communicatie is het uitwisselen van informatie om gedachten te formuleren en samen te werken.  

       

       Voor vergroting zie Mindmap                                Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie

Hoe doe ik dat?  

A. U verdiept zich in de communicatieleer 

B. U communiceert methodisch 

C. U vervult de rol van communicator

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.