Welkom in de ELO Communicatie!

Communicatie is het uitwisselen van informatie om gedachten te formuleren, belangen te behartigen en samen te werken. 

                                         

                                                                   Voor vergroting zie Mindmap 

Hoe doe/bedenk ik dat?  

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van communicatie als vakgebied. U bestudeert de communicatieleer 

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvormen. U communiceert methodisch 

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van communicator

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.