3.1.1.4 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan moet worden voldaan om consultatie in het algemeen en voorlichting in het bijzonder succesvol te laten verlopen.

                                            
Hoe doe ik dat?

  1. U laat de luisteraar het werk doen, u stuurt aan op zelfwerkzaamheid
  2. U houdt rekening met individuele verschillen, u levert maatwerk
  3. U houdt rekening met de sociale voorwaarden, de voorlichtingscultuur
  4. U houdt rekening met ruimtes en middelen, de logistiek.

Meer weten? Zie Consultatie