2.1.4 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan moet worden voldaan om consultatie in het algemeen en voorlichting in het bijzonder succesvol te laten verlopen.

                                 
Hoe doe ik dat?

  1. U laat de luisteraar het werk doen, het krijgen van voorlichting vereist zelfwerkzaamheid!
  2. U houdt rekening met individuele verschillen, u levert maatwerk
  3. U houdt rekening met de sociale voorwaarden om met elkaar in gesprek te gaan, de voorlichtingscultuur
  4. U houdt rekening met eisen m.b.t. ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.

Meer weten? Zie Consultatie