2.1.2.2 Steunen

Het bieden van emotionele steun of troost vermindert de verstorende werking van emoties op het bevattingsvermogen van de ander.

                       

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met het fenomeen emotionele beladenheid
  2. U weet hoe u de ongewenste invloed van emoties kunt neutraliseren
  3. U laat emoties in uw voordeel werken, u gebruikt ze pragmatisch
  4. U heeft, misschien nog wel het meest als u de gespreksleider bent, oog voor uw eigen emoties
  5. U heeft oog voor de wat meer verborgen emoties als schaamte en schuld; u erkent en herkent emoties.

Meer weten? Zie Voorlichting

Nog meer weten? Zie ELO-Psychologie: Emotietheorie.