2.1.2.2 Steunen

Het bieden van emotionele steun of troost vermindert de verstorende werking van emoties op het bevattingsvermogen van de ander. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat de verwerking van uw uitleg sterk nadelig kan worden beinvloed door heftige emoties. U houdt rekening met het fenomeen beladenheid
  2. U weet hoe emoties communicatie beinvloeden en daarmee ook hoe die invloed kunt neutraliseren
  3. U laat emoties in uw voordeel werken, u gebruikt ze pragmatisch
  4. U heeft, misschien nog wel het meest als u de gespreksleider bent, oog voor uw eigen emoties
  5. U heeft oog voor de wat meer verborgen emoties als als schaamte en schuld; u erkent en herkent emoties
  6. U beseft het belang van emoties en verdiept zich in emoties als fenomeen (zie ELO-Psychologie: Emoties).