2.1.2.6 Instrueren

Instrueren is het geven van uitleg over bepaalde handelingen die de ander in praktijk moet brengen.  

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U start met een inleiding waarin u het belang van uw advies en het bijbehorend gedrag helder aangeeft
  2. U geeft aan wat u van de ander verwacht en maakt een gespreksagenda
  3. U demonstreert de vaardigheid door deze zelf voor te doen en daarbij uitleg te geven
  4. U laat de ander oefenen terwijl u opnieuw uitleg en toelichting geeft
  5. U laat de ander de gehele handeling zelfstandig uitvoeren en bij voorkeur hardop vertellen wat hij doet
  6. U geeft feedback
  7. U vat samen en maakt een vervolgafspraak om te zien hoe het gaat
  8. U bekijkt via VIMEO het videofragment: goed voorbeeld: Hyperventilatie
  9. U bekijkt het videofragment: slecht voorbeeld: Hyperventilatie.  

Meer weten? Zie Voorlichting