2.1.2.4 Adviseren

Adviseren is het aanbieden van oplossingen voor problemen, doorgaans in de vorm van een of meer suggesties. Vaak staat het veranderen van doen en laten centraal en is er dus sprake van gedragsbeinvloeding.   

Hoe doe ik dat?

  1. U verwijst naar de reden van het contact en stelt een gespreksagenda op
  2. U geeft aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van uw advies
  3. U vat uw advies samen, controleert of het begrepen en uitvoerbaar is en maak een evaluatie-afspraak
  4. U instrueert als de ander ook dingen moet doen (zie 2.1.2.6)
  5. U neemt maatregelen als uw advies moeilijk op te volgen is, u bevordert compliantie of therapietrouw (zie Compliance 2.1.2.5)
  6. U bekijkt de demovideo.

Meer weten? Zie ook casus 'overtuigen'