3.1.1.2.4 Adviseren

Adviseren is het aanbieden van oplossingen voor problemen, doorgaans in de vorm van een of meer suggesties om bepaalde zaken te doen of te late. Er is dan sprake van gedragsbeinvloeding.   

                                                   

Hoe doe ik dat?

  1. U verwijst naar de reden van het contact en stelt een gespreksagenda op
  2. U geeft aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van uw advies
  3. U vat uw advies samen, controleert of het begrepen en uitvoerbaar is en maakt een evaluatie-afspraak
  4. U instrueert als de ander ook dingen moet doen
  5. U neemt maatregelen als uw advies moeilijk op te volgen is, u bevordert compliantie of therapietrouw
  6. U bekijkt via VIMEO de demovideo: Advies kinderarts astma.

Meer weten? Zie Voorlichting