3.1.1.2.8.1 Empoweren

Empowerment is het streven om mensen in staat te stellen hun eigen leven te leiden en dus ook verantwoordelijkheid te dragen voor het oplossen van eventuele poblemen. Zelfmanagement is het devies! 

                                           

Hoe doe ik dat?

  1. U bevordert het zelf maken van keuzes, op alle gebieden
  2. U zorgt dat de controle hebben op het proces bij de juiste persoon ligt
  3. U borgt dat de persoon ook verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van keuzes en daden
  4. U faciliteert zelfzorg.

Meer weten? Zie Dienstverlening