2.1.2.1 Informeren

Onder informeren verstaat men het geven van uitleg. 

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met wat de ander kan bevatten
  2. U ordent uw verhaal, u structureert
  3. U sluit af
  4. U maakt gebruik van hulpmiddelen
  5. U neemt kennis van dit voorbeeld, van deze casus
  6. U balanceert tussen hoofdzaken en details, u doseert
  7. U bekijkt op VIMEO de videodemo: goed voorbeeld
  8. U bekijkt op VIMEO de videodemo: fout voorbeeld.

Meer weten? Zie Voorlichting