2.1.2.1 Informeren

Onder informeren verstaat men het geven van uitleg, waarbij men vooral gebruik maakt van vertelvaardigheden. 
                       

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met wat de ander kan bevatten
  2. U ordent uw verhaal, u structureert
  3. U maakt gebruik van hulpmiddelen
  4. U neemt kennis van dit voorbeeld, van deze casus
  5. U bekijkt op VIMEO de videodemo: goed voorbeeld: uitleg hyperventilatie
  6. U bekijkt op VIMEO de videodemo: fout voorbeeld: uitleg hyperventilatie.

Meer weten? Zie Voorlichting