3.1.1.2.1 Informeren

Onder informeren verstaat men het geven van informatie en uitleg over een bepaald vraagstuk. 


                                                    

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op het principe van zelfredzaamheid
  2. U baseert zich procesmatig op het structureren (van informatie)
  3. U gebruikt aanbiedings- of overdrachtscriteria 
  4. U gebruikt als resultaat het uitvoerend vermogen (van de ander)
  5. U neemt ter illustratie kennis van deze casus
  6. U bekijkt op VIMEO de videodemo: goed voorbeeld: uitleg hyperventilatie
  7. U bekijkt op VIMEO de videodemo: fout voorbeeld: uitleg hyperventilatie.

Meer weten? Zie Voorlichting