2.1.2.3.2 Kort meedelen

Een SNG is onvermijdelijk spannend, maar een te lange opbouw van spanning gaat ten koste van gemoedsrust en het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken. Hou daar rekening mee.

Hoe doe ik dat?

  1. U deelt het slechte nieuws na een zeer korte inleiding correct, maar onomwonden mee.
  2. U beperkt zich tot de belangrijkste boodschap
  3. U gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal
  4. U beperkt zich daarna vooral eerst tot luisteren. Meer informatie geven dan alleen het slechte-nieuws, heeft geen zin en gaat ten koste van de steun die u daarna moet bieden. Degene die slecht-nieuws krijgt, kan na de emotionele klap doorgaans weinig aandacht opbrengen voor een verdere uitleg, laat staan deze onthouden
  5. U laat zich niet verleiden tot het treden in details of het geven van complexe informatie. Hoe compacter en duidelijker de formulering, des te meer tijd en ruimte men vervolgens heeft om aan de overige doelen in het gesprek  te werken: de emotionele verwerking bevorderen, houvast bieden voor de nabije toekomst en oog hebben voor eigen emoties.

Meer weten? Zie Slecht-nieuws