3.1.1.2.3.2.1 Kort

Een SNG is onvermijdelijk spannend, maar een te lange opbouw van spanning gaat ten koste van gemoedsrust en het vermogen om informatie op te nemen en te verwerken. Hou daar rekening mee.

Hoe doe ik dat?

  1. U deelt het slechte nieuws na een zeer korte inleiding correct, maar onomwonden mee
  2. U beperkt zich tot de belangrijkste boodschap
  3. U gebruikt duidelijke en begrijpelijke taal
  4. U beperkt zich daarna vooral eerst tot luisteren. Meer informatie geven dan alleen het slechte-nieuws, heeft geen zin en gaat ten koste van de steun die u daarna moet bieden
  5. U beseft dat degene die slecht-nieuws krijgt, daarna weinig aandacht heeft voor een verdere uitleg, laat staan dat men deze kan onthouden
  6. U laat zich niet verleiden tot het treden in details of het geven van complexe informatie
  7. U besteedt de rest van de tijd aan de overige doelen: de emotionele verwerking bevorderen, houvast bieden voor de nabije toekomst
  8. U heeft tijdens maar, vooral na het gesprek oog voor uw eigen emoties.

Meer weten? Zie Neutraliseren