3.1.1.2.3.2.3 Verwerking

Nadat de belangrijkste boodschap is verteld, moet de ander deze onplezierige boodschap eerst verwerken. Het is handig om daarbij enige emotionele ondersteuning te bieden want pas als de emoties wat zijn gezakt, is er (weer) ruimte voor verdere uitleg.

Hoe doe ik dat?

  1. U pauzeert na de mededeling en wacht op de eerste reactie. De meeste mensen reageren na een ogenblik van stilte uit zichzelf
  2. U maakt zonodig een uitnodigende opmerking, zoals: "U bent er stil van, merk ik"
  3. U luistert vervolgens actief en steunend naar de reactie. Hiermee helpt u de ander de strekking van het slechte nieuws te verwerken
  4. U wacht met het geven van verdere informatie tot de ander weer wat tot rust is gekomen
  5. Ondertussen probeert u emotionele reacties als schrik, ongeloof, verwijten, agressie, verdriet en wanhoop niet weg te nemen of te bagatelliseren
  6. U beperkt zich tot (h)erkenning, bevestiging en gepast stilzwijgen.

Meer weten? Zie Neutraliseren