3.1.1.2.3.2.4 Houvast

Slecht-nieuws leidt tot emotionele chaos en mentale verwarring. Het bieden van enig houvast voor de nabije toekomst is dan ook geboden.

                                                

Hoe doe ik dat?

  1. U biedt inhoudelijk houvast door duidelijkheid te geven over wat er in grote lijnen aan de hand is en wat dit globaal voor de ander betekent. Wees correct, maar vermijd details
  2. U biedt procedureel houvast door inzicht te geven in het vervolgtraject. U bespreekt kort en bondig wat er zoals verder te gebeuren staat. Ook hier geldt: wees correct, vermijd details en indien mogelijk, benadruk de keuzemogelijkheden van de ander
  3. U biedt relationeel houvast; de ander moet weliswaar zelf de nodige ernstige problemen trotseren, maar hoeft dit niet alleen te doen. Geef aan dat u er voor de ander bent en voor wat hij of zij een beroep op u kan doen
  4. U beseft dat naarmate de situatie van de ander inhoudelijk gezien minder oplosbaar is, het belang van procedureel en relationeel houvast toeneemt. 

Meer weten? Zie Neutraliseren