3.1.1.2.3.2.5 Vervolg

Slecht-nieuws luidt doorgaans een nieuwe fase in waardoor men gezamenlijk aan de vooravond staat van belangrijke beslissingen. Verdere verwerking en bezinking van de informatie is nodig, maar vraagt tijd. De eigenlijke verwerking gebeurt in principe buiten het slecht-nieuwsgesprek en bij voorkeur in de eigen omgeving. Het onmiddellijk en ter plekke nemen van belangrijke beslissingen is dan ook sterk af te raden. Kortom, het incidentele slechts-nieuwsgesprek dient te worden omgezet in de start van een begeleidingstraject dat voldoende basis geeft voor de toekomst, hoe ongewis ook.
                                              

Hoe doe ik dat?

  1. U benoemt duidelijk dat u het gesprek gaat afronden
  2. U maakt een samenvatting van het besprokene
  3. U geeft, indien beschikbaar, voorlichtingsmateriaal mee zodat de ander e.e.a. thuis nog eens rustig kan nalezen
  4. U maakt een vervolgafspraak op korte termijn om alles nog een keer bespreken als de eerste schok is verwerkt
  5. U biedt de ander de mogelijkheid om, alvorens weer over te gaan tot de orde van de dag, van de eerste schrik te bekomen en alles nog eens voor zichzelf op een rijtje te zetten.
  6. U bent hierbij behulpzaam, bijv. door koffie of rustige ruimte aan te bieden en de ander, zo mogelijk, daar persoonlijk naartoe te brengen
  7. U maakt tot slot bij het afscheid een samenvatting in steekwoorden (niet meer!) en wenst de ander sterkte

Meer weten? Zie Neutraliseren