3.1.1.3.1 De ander

Door te luisteren, laat men de ander merken dat men rekening houdt met diens standpunt en voorkomt men oplopende emoties. Door vragen te stellen, houdt men regie op het gesprek en verkrijgt een goed beeld van de mening van de ander. Dat is belangrijk om uiteindelijk te komen tot een gemeenschappelijke oplossing.
                                          

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt de ander op een uitnodigende manier naar zijn mening en eventuele bezwaren
  2. U moedigt de ander aan vooral bezwaren zo gedetailleerd mogelijk naar voren te brengen
  3. U laat d.m.v. actief luisteren merken dat u zijn opvatting goed heeft gehoord en begrepen
  4. U gaat niet direct in tegen de argumenten van de ander en voorkomt een ja-maar benadering
  5. Als u zeker weet dat uw gesprekspartner zijn bezwaren voldoende heeft geuit, rondt u de fase van actief luisteren af met een samenvatting waarin u aangeeft dat u zijn bezwaren heeft begrepen en waarom deze zo belangrijk voor hem zijn
  6. U maakt m.b.v. een procedure-opmerking duidelijk dat u nu uw standpunt gaat inbrengen. Dit wordt ook wel meta-communicatie genoemd.

Meer weten? Zie Overleggen