3.1.1.3.2 Uw standpunt

Overleggen vraagt dat u uw standpunt op een heldere, maar ook zodanig acceptabele wijze naar voren brengt dat het niet ten koste gaat van een goede verstandhouding. 
                                    

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt uw standpunt zo helder en beknopt mogelijk
  2. U gebruikt overzichtelijke porties informatie (hapklare brokken) 
  3. U geeft regelmatig de gelegenheid om te reageren 
  4. U gebruikt metacommunicatie om greep op het gesprek te houden
  5. U bent hard voor het probleem, u heeft hart voor de persoon
  6. U spreekt in de ik-vorm
  7. U formuleert in termen van 'enerzijds-anderzijds' in geval van twijfels, dilemma's en wanneer terughoudendheid geboden is. Bijvoorbeeld: "Enerzijds begrijp ik dat u kiest voor....., anderzijds vind ik het belangrijk dat ...". Zo ontstaat er meer speelruimte om tot een gezamenlijke oplossing te komen..

Meer weten? Zie Overleggen