2.1.4.3 Appeleren

Bij appelerende doelen doet men een beroep op de ander of tracht men die te beinvloeden.

                              

Hoe doe ik dat? 

  1. U verschuift van het zakelijke inhouds- en procedureniveau naar het gevoels-, betrekkings- en/of relatieniveau
  2. U maakt, naarmate uw boodschap belangrijker is, meer gebruik van non-verbale en paraverbale communicatie.

Meer weten? Zie Belangen