2.1.4.3 Appeleren

Met behulp van een appelerende uiting doet men een beroep op de ander of tracht men die te beinvloeden. Naarmate het appel sterker is, des te indringender is de communicatiestijl. 

                              

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt, naarmate uw boodschap belangrijker is, meer gebruik van non-verbale en paraverbale communicatie
  2. U verschuift in uw verbale communicatie van het zakelijke inhoudsniveau naar het procedurele- en/of relatieniveau.

Meer weten? Zie Belangen