2.1.2.1.1 Niveaus

De term niveau verwijst naar de wijze waarop bepaalde kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Door verschillende niveaus van communicatie te gebruiken, kan men genuanceerd en toch duidelijk communiceren.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U communiceert zakelijke informatie op inhoudsniveau
  2. U communiceert persoonlijke opvattingen en waarderingen op gevoelsniveau 
  3. U communiceert de gang van zaken op procedureniveau
  4. U communiceert de de bedoeling van uw boodschap, hoe de ander die moet opvatten, op betrekkingsniveau
  5. U communiceert de onderlinge (gezags)verhoudingen op relatieniveau
  6. U communiceert over communicatie, bijvoorbeeld of sprake is van een goed gesprek of niet, op metaniveau
  7. U weet dat als het op relatieniveau niet botert, bijv. omdat men de ander niet vertrouwt, informatie op inhoudsniveau er verder niet toe doet. Er is sprake van hiërarchie in niveaus.

Meer weten? Zie Functionaliteit