2.1.1.2 Niveaus

De term niveau verwijst naar de gelaagde wijze waarop bepaalde communicatieve kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Daarbij is sprake van hiërarchie; als men de ander relationeel niet vertrouwt, doet de informatie op procedureel- of inhoudsniveau er niet meer toe.  

 

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U communiceert zakelijke informatie op inhoudsniveau
  2. U communiceert persoonlijke opvattingen en waarderingen op gevoelsniveau 
  3. U communiceert de gang van zaken op procedureniveau
  4. U communiceert de de bedoeling van uw boodschap, hoe de ander die moet opvatten, op betrekkingsniveau
  5. U communiceert de onderlinge (gezags)verhoudingen op relatieniveau
  6. U communiceert over communicatie, u communiceert op metaniveau.

Meer weten? Zie Informatie-uitwisseling