2.1.2.1.1 Niveaus

De term niveau verwijst naar de wijze waarop bepaalde kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Door verschillende niveaus van communicatie te gebruiken, kan men genuanceerd en toch duidelijk communiceren.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert voor zakelijke uitingen het inhoudsniveau
  2. U gebruikt de onderstroom om uw persoonlijke opvattingen en waardering uit te spreken, u communiceert op gevoelsniveau 
  3. U maakt duidelijk hoe men uw inhoudelijke boodschap dient op te vatten, u  communiceert op betrekkingsniveau
  4. U verduidelijkt de onderlinge verhoudingen, bijvoorbeeld of sprake is van een gelijkwaardige vriendschapsrelatie of van een bepaalde hiërarchische gezagsverhouding, met behulp van het relatieniveau
  5. U communiceert over uw communicatie, bijvoorbeeld of er sprake is van een goed gesprek of niet. U communiceert op metaniveau
  6. U weet dat als het op relatieniveau niet botert, bijv. omdat men de ander niet vertrouwt, de inhoud er verder niet toe doet. Er is sprake van hiërarchie.

Meer weten? Zie Functionaliteit