2.1.2.3 Verbaliteit

Communiceren kan met of zonder woorden, verbaal en non-verbaal. Door verbale en nonverbale communicatie te combineren, en daarnaast ook nog gebruik te maken van bepaalde eigenschappen van de stem, kan men in één boodschap veel informatie tegelijkertijd verpakken.

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft de inhoud van uw boodschap weer, vooral als deze van feitelijke of zakeljke aard is. U communiceert digitaal en met woorden
  2. U gebruikt verschillende aspecten van uw stem, zoals klank, intonatie en volume, om de inhoudelijke boodschap te ondersteunen, u communiceert paraverbaal
  3. U drukt gevoelens, uw visie op de onderlinge verhoudingen en wie u bent uit met behulp van lichaamstaal, mimiek, stemklank en uiterlijke kenmerken zoals kleding en sierraden. U communiceert analoog en nonverbaal.