2.1.1.1.2 Woorden

Communiceren kan met of zonder woorden en men kan daarnaast ook nog gebruik maken van bepaalde eigenschappen van de stem. Dit maakt het mogelijk in één boodschap veel informatie tegelijkertijd verpakken.

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U geeft de inhoud van uw boodschap met woorden weer, vooral als deze van feitelijke of zakeljke aard is. U communiceert digitaal en verbaal
  2. U gebruikt verschillende aspecten van uw stem, zoals klank, intonatie en volume, om de inhoudelijke boodschap te ondersteunen. U communiceert paraverbaal
  3. U drukt gevoelens, uw visie op de onderlinge verhoudingen en wie u bent uit met behulp van lichaamstaal, mimiek en uiterlijke kenmerken zoals kleding en sierraden. U communiceert analoog en nonverbaal.

 Meer weten? Zie Communicatiesoorten