3.1.1.2.7.1.Ratio

Ratio verwijst naar redelijkheid en het gebruik van gezond verstand om problemen op te lossen. Helpen bij besluitvorming is gebaseerd op het idee dat uw gesprekspartner het meest gebaat is bij het (gezamenlijk) doorlopen van een rationeel beslismodel, maar waarbij men ook expliciet aandacht besteed aan emoties.

                                             

Hoe doe ik dat?

  1. U bent en blijft er van doordrongen dat de ander, degene die het besluit moet nemen, het laatste woord heeft. Uw taak is om ervoor te zorgen dat u samen steeds alle voor- en nadelen afweegt
  2. U verheldert het probleem of de situatie. U geeft uitleg over de (probleem)situatie en over de noodzaak van het nemen van een beslissing
  3. U bespreekt mogelijke keuzes, de opties 
  4. U laat deze opties beoordelen door de ander; het is zijn of haar keuze
  5. U laat de ander expliciet de keuze zelf maken
  6. U maakt afspraken over de uitvoering van het genomen besluit
  7. U kijkt gezamenlijk terug op de beslissing als deze genomen is en de gevolgen duidelijk zijn geworden.

Meer weten? Zie Counseling