2.1.2.7 Counseling

Counseling is een niet-sturende manier van adviseren die men kan gebruiken om steun te bieden bij het nemen van lastige beslissingen of het oplossen van dilemma's.

Hoe doe ik dat?

  1. U stuurt aan op een verstandige aanpak, u staat borg voor de ratio
  2. U zorgt voor een zorgvuldig afwegingsproces, u begeleidt 
  3. U maakt gebruik van de twee-kolommentechniek
  4. U ziet de paralellen met Shared Decision Making (SDM)
  5. U heeft oog voor de praktische gevolgen van dit alles, de implementatie.  
  6. U informeert d.w.z. u verstrekt informatie op basis waarvan de ander kan kiezen (zie Informeren)
  7. U biedt steun bij het hanteren van emoties (zie Steunen)

Meer weten? Zie Voorlichting