2.1.2.1.4 Hulpmiddelen

Hulpmiddelen bij voorlichting zijn educatieve interventies en materialen die er voor zorgen dat men de gegeven informatie niet alleen hoort, maar ook begrijpt, accepteert, onthoudt en gebruikt. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor hulpmiddelen die onderstrepen dat u de verstrekker bent van juiste informatie
  2. U zorgt voor hulpmiddelen die er toe bijdragen dat uw informatie wordt ervaren als steunend
  3. U kiest voor een passend medium (zie A. 2.1.3 Media).