2.1.2.1.4 Hulpmiddelen

Hulpmiddelen bij voorlichting zijn educatieve interventies en materialen die er voor zorgen dat de ander gegeven informatie niet alleen hoort, begrijpt, accepteert en onthoudt, maar ook gebruikt. Gezien de complexiteit van veel situaties is het raadzaam om het voorlichtingsproces zoveel mogelijk met dit soort hulpmiddelen te ondersteunen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor hulpmiddelen die onderstrepen dat u de verstrekker bent van juiste informatie
  2. U zorgt voor hulpmiddelen die er toe bijdragen dat uw informatie wordt ervaren als steunend
  3. U kiest voor een passend medium (zie A. 2.1.3 Media).