2.1.5.2 Maatwerk

Communicatie is een interactief proces waarbij verschillende personen een actieve rol spelen. Al deze 'actoren' hebben zo hun eigen voorkeuren en stellen dus andere voorwaarden. Ter illustratie staan hieronder een aantal veelvoorkomende aspecten vermeld die relevant zijn voor communicatie in de oncologische zorg, inclusief de betrokken mensen, de actoren.  

Actoren in de oncologische zorg 
1. De patiënt en diens naaste(n);
a. volwassen patiënten
b. partners en/of kinderen van volwassen patiënten,
c. kinderen met kanker
d. ouders van kinderen met kanker
e. broertjes, zusjes?
2. De hulpverleners:
a. specialist
b. verpleegkundige
c. nurse practitioner
d. voorlichter (in infocentrum)
e. de prikdienst
f. radiotherapie assistent
g. klinisch medebehandelaars:
* logopedist
* tandarts
* mondhygienist
* revalidatie-arts
* psycholoog
* maatschappelijk werker
* geestelijk verzorger
* health counselor
* fysiotherapeut
* dietist
* kapper/pruikenmaker
* huidtherapeut
* etc.)

3. Relevante derden:
a. lotgenoten
b. patiëntenverenigingen
c. therapiecentra: Behouden Huys, inloopcentra, thuiszorg, 
    hospice
d. overkoepelende organisaties: NFK, KWF