3.1.1.4.3 Cultuur

Consultatie vindt altijd plaats rond een bepaald onderwerp en binnen een bepaalde sociale context. Dat betekent dat men zowel de inhoud van het consult als de wijze waarop dit wordt vormgegeven, afstemt op overkoepelende culturele wetmatigheden.

Hoe doe ik dat?

 1. U zorgt dat u als persoon geen bezwaren oproept; 'The medium is the message'
 2. U bent zich bewust van de invloed van sociale druk
 3. U bent niet alleen empathisch, u toont het ook en gedraagt zich sympathiek
 4. U weet dat wat binnen een bepaalde cultuur als belangrijk (waardevol) wordt gezien, vaak wordt ervaren als functioneel
 5. U houdt rekening met gedragsregels, voortkomend uit waarden, die doorgaans zijn omschreven in geboden, verboden en handelingen die geoorloofd zijn. U hanteert normen 
 6. U tracht zoveel mogelijk te voldoen aan:  
  a.
  particuliere wensen en behoeften, vaak geuit door individuen of  belangenorganisaties;
  b. professionele verwachtingen, doorgaans vastgelegd in gedragscodes of reglementen van beroepsorganisaties.

Meer weten? Zie Voorwaarden