2.1.5.4 Logistiek

Consultatie vraagt om vervulling van een aantal logistieke randvoorwaarden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt voor passende ruimtes
  2. U zorgt voor alles wat ondersteuning biedt aan de degene die u consulteert, hulpmiddelen in directe zin
  3. U zorgt voor alles wat het consulteren ondersteunt, de indirecte hulpmiddelen
  4. U legt de logistieke voorwaarden vast in een pakket van eisen.