3.1.1.2.8 Dienstverlening

Dienstverlening is het leveren van een of meer diensten aan een andere partij. Voorlichting als dienstverlening staat daarmee in het teken van tegemoet komen aan wensen en behoeften van klanten, zij het dat dit een andere invulling krijgt als bijv. binnen de horeca.  

                                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt zich dienstbaar op zonder (bij clienten en patienten) afbreuk te doen aan uw streven naar empowerment
  2. U beseft dat goede informatievoorziening extra aandacht verdient wanneer er sprake is van afhankelijkheid
  3. U realiseert zich dat het bij dienstverlening (en service) de ander is die de kwaliteit beoordeelt
  4. U beseft dat kwaliteitsoordelen meer omvatten dan alleen de zaak. Sterker nog, er is momenteel sprake van een Service Dominant Logic (Vargos)
  5. U weet dat communicatie verder reikt dan alleen het contact tussen zender en ontvanger. Iedere partij vertegenwoordigt een achterban, een community

Meer weten? Zie Voorlichting