2.1.2.8 De ander

Voorlichting staat ten dienste van de ander en daarmee in het teken van het tegemoetkomen aan diens wensen en behoeften en rekening houden met diens bevattingsvermogen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt zich dienstbaar zonder afbreuk te doen aan uw streven naar empowerment
  2. U beseft dat goede informatievoorziening op de eerste plaats staat van het wensenlijstje van veel 'afhankelijke' gesprekspartners, zoals patiënten, clienten en studenten
  3. U begrijpt dat hier sprake is van service en dat het daarmee de ander is die de kwaliteit bepaalt. Dit oordeel betreft doorgaans zaken als wijze van afspraken maken, wachttijden, kwaliteit van de ruimtes en voorzieningen, eten en drinken, mogelijkheden voor ontspanning, beweging en verbinding met de buitenwereld (telefoon, internet etc.). Ook de kwaliteit van de logistieke ondersteuning rekent men doorgaans onder dit thema
  4. U weet dat bejegening over de wijze gaat waarop professionals, inclusief baliepersoneel, iemand communicatief benaderen d.w.z. serieus nemen, met respect behandelen, van de nodige hulp en steun voorzien etc.