3.1.1.4.4.1 Ruimtes

Ter illustratie hier: de ruimtes in de oncologische zorg

Welke ruimtes kunnen we onderscheiden?
1. balie
2. behandelkamers;
3. gesprekskamers;
4. omgevende ruimtes, zoals:
* informatie- en inloopcentrum
* div.voorlichtingsruimtes, zoals:
* kamer voor patientvereniging(en)
* prothesekamer
* ruimte voor internetgebruik
* computerruimte voor psychosociale screening *
* wachtkamers
* gangen
* toiletten

Meer weten? Zie Logistiek