2.1.5.4.1 Ruimtes

Ter illustratie hier: de ruimtes in de oncologische zorg

Welke ruimtes kunnen we onderscheiden?
1. balie
2. behandelkamers;
3. gesprekskamers;
4. omgevende ruimtes, zoals:
* informatie- en inloopcentrum
* div.voorlichtingsruimtes, zoals:
* kamer voor patientvereniging(en)
* prothesekamer
* ruimte voor internetgebruik
* computerruimte voor psychosociale screening *
* wachtkamers
* gangen
* toiletten


Sommige ruimtes zijn aan elkaar gerelateerd of kunnen multifunctioneel worden gebruikt:
- balies en onderzoekkamers dienen dicht bij elkaar gesitueerd te zijn;
- patientenkamer en prothesekamer kan samenvallen
- toilet voor urine/faecesmonsterafname direct naast lab met luikje er tussen.


* Zowel t.b.v. het aanstaande arts-patientcontact als tbv onderzoek is het handig om zicht te hebben hoe het de patient in psychosociaal opzicht vergaat en daarbij ook het beloop in de tijd te kunnen monitoren.