3.1.1.4.4.3 Indirect

Naarmate het probleem van de hulpvrager complexer en/of meer emotioneel beladen is, vraagt consultatie om meer ondersteuning.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat ook het organiseren van adequate ondersteuning door anderen en/of later in het proces behoort tot de taken van de professional
  2. U controleert ook of dat daadwerkelijk gebeurt. 

Meer weten? Zie Logistiek