2.1.5.4.3 Indirect

Naarmate het probleem van de hulpvrager complexer en/of meer emotioneel beladen is, vraagt consultatie om meer ondersteuning. Ook het organiseren van adequate ondersteuning behoort tot de taken van de professional.